Bollerup Come Fly (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2023

Regnr

04231830

Stbnr

Färg

skimmel

Chipnummer

752093200228331

UELN

752004042301830

Utländskt nummer

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex