Bollerup Cruzel (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2022

Regnr

04221998

Stbnr

Färg

fux

Chipnummer

752093200179469

UELN

752004042201998

Utländskt nummer

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex