Mini Märta CAKE

Kön

sto

Födelseår

2021

Regnr

54219020

Stbnr

Färg

fux

Chipnummer

752098200001672

UELN

752004542109020

Utländskt nummer

Ägare

TGA Min Equestrian AB

Uppfödare

Falbygdens Stuteri AB

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex