Line

Cenmietta PS

Cenmietta PS
04143506
Centadel Cento
95296
London
Chamietta Chacco-Blue
95213
Daimietta

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Cenmietta PS
04143506
Centadel Cento
95296
Capitol I Capitano
Folia
Viola XI Caletto II
Lady Legende
London Landadel Landgraf I
95006
Novella
Blacky Black Sky xx
Gotin
Chamietta Chacco-Blue
95213
Chambertin Cambridge
Desiree VII
Contara Contender
Godahra II
Daimietta Quick Star (SF)
95096
Galoubet A (SF)
Stella (SF)
Daimila Aldatus
Daimiet