Line

Danza ASA (36) (SWB)

Danza ASA (36) (SWB)
04173733
Gammelenggårds Zappa
04123377
1326
Zonik
9398
Aparte Foldager
Saphena (36) (SWB)
04102816
Damino SD (SWB)
04053385
1157
Scapula (36)
04054030
29382

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Danza ASA (36) (SWB)
04173733
Gammelenggårds Zappa
04123377
1326
Zonik
9398
Blue Hors Zack
95316
Rousseau
95328
Orona
Romantik Blue Hors Romanov
Dunja
Aparte Foldager Akinos Alcatraz
04853944
1092
Thermik
Asta Foldager Astaire
Flika
Saphena (36) (SWB)
04102816
Damino SD (SWB)
04053385
1157
Blue Hors Don Romantic
95119
Don Schufro
95077
Rosita
Amina (55) (SWB)
04915284
22808
Amiral
04852372
764
Sabina (55) (SWB)
04862889
18437
Scapula (36)
04054030
29382
Sir Donnerhall I
95209
Sandro Hit
95130
Contenance D
Savoia (36) (SWB)
04961326
24849
Master (SWB)
04882725
850
Bordighera (36)
04861374
19249