Bollerup Gloria (F. 2) (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

sto

Födelseår

2019

Regnr

04191686

Stbnr

Färg

skimmel, född brun

Chipnummer

752093200083851

UELN

752004041901686

Utländskt nummer

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex