Line

Jennifer

Jennifer Alpen Fürst
517
Utrillo
432
Alprosen
6928
Jenny
Jemara

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 N 1 1
1997 N 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar