Line

Dolce Gabbana Light (SWB)

Dolce Gabbana Light (SWB)
04191780
Red Hot Chilli (SWB)
04102220
1285
Niveau (SWB)
04032291
1136
Olympic Lady
04964213
Dolce Vita (SWB)
04021363
Cardento
04925306
933
Salvia
04811734
25037

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Dolce Gabbana Light (SWB)
04191780
Red Hot Chilli (SWB)
04102220
1285
Niveau (SWB)
04032291
1136
Emmerton (ex Raldolala)
04983624
1024
Emilion
95102
Lersinaa
Revolution (SWB)
04982473
27680
Voltaire
95025
Gazelle
04861928
22857
Olympic Lady
04964213
Wolfgang Farn
Jolanda
Erusha Notaris
Astrid
Dolce Vita (SWB)
04021363
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
95003
Restelle
Salvia
04811734
25037
Elfenspuk
613
Amagun
Elfenglück
Athene
7656
Afghan
277
Kajsa
5761