Corina SB (70) (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

sto

Födelseår

2019

Regnr

04191508

Stbnr

Färg

mörkbrun

Chipnummer

752098100924835

UELN

752004041901508

Utländskt nummer

Ägare

Stall Bondéus HB

Uppfödare

Stall Bondéus HB

WFFS

Ej bärare

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex