Törveslettens Sylvester

Kön

hingst

Födelseår

2014

Regnr

Stbnr

9435

Färg

Chipnummer

UELN

208333DW140469

Utländskt nummer

DVH 1303

Ägare

Uppfödare

WFFS

Ej bärare

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex