Line

Rosehip Blossom (SWB)

Rosehip Blossom (SWB)
04181307
Warsteiner (SWB)
04932961
946
Weltmeyer
95029
Fräulein (63)
04892670
21069
Strawberry Blossom
04113996
London Calling
Apple Blossom (SWB)
04905481
25775

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Rosehip Blossom (SWB)
04181307
Warsteiner (SWB)
04932961
946
Weltmeyer
95029
World Cup I Woermann
Sendernixe
Anka Absatz
Adelsbuch
Fräulein (63)
04892670
21069
Romadour II
95012
Romulus I
Gunda
Flamman (63)
14564
Flamingo
481
Gitte (63)
8315
Strawberry Blossom
04113996
London Calling Londonbeat Lauries Crusador xx
Alabama
Doris Day Donnerhall
95034
Malve
Apple Blossom (SWB)
04905481
25775
Labrador
588
Jovial
369
Kolomea (F. 1)
8624
Maria
11535
Rote Boldt
425
Magenta I
6365