Line

Polka (35)

Polka (35)
04831180
Leopard
590
Urbino
430
Kamilla (8)
9379
Floretta (35)
14303
Capricorn
451
Tiona (35)
7722

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Polka (35)
04831180
Leopard
590
Urbino
430
Drabant
315
Kokard
135
Tomona (9)
4268
Nella
4763
Nerox
207
Irsa
Kamilla (8)
9379
Irak
363
Barbarossa
291
Messina (5)
4850
Karola (8)
7634
Cosmos xx
95258
Kastalia (8)
6277
Floretta (35)
14303
Capricorn
451
Trafalgar
419
Magnat
383
Kamilla (F. 1)
5501
Zenta (1)
6041
Polarstern
319
Zinnia (1)
4355
Tiona (35)
7722
Ouvertyr
397
Sorrento
231
Ancea (16)
5000
Ullmi (35)
5816
Mistral xx
Ulla (35)
3258