Balmain

Kön

valack

Födelseår

2013

Regnr

04133299

Stbnr

Färg

svartbrun

Chipnummer

276020000302683

UELN

276431310181413

Utländskt nummer

DE431310181413

Ägare

Firma Wisbohammars Gård

Uppfödare

Konrad Böth

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex