Line

Chloé S (SWB)

Chloé S (SWB)
04171833
Fighting Alpha
04910070
1190
Fruhling (ex Landjonker)
Aralda
Acappella (SWB)
04011857
27335
Cardento
04925306
933
Aniara (SWB)
04922973
24463

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Chloé S (SWB)
04171833
Fighting Alpha
04910070
1190
Fruhling (ex Landjonker) Landadel Landgraf I
95006
Novella
Griselda Tin Rocco
Grittisa
Aralda Farn Fax I
Dorette
Miralda Amor
Greta
Acappella (SWB)
04011857
27335
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
95003
Restelle
Aniara (SWB)
04922973
24463
Landprinz I
04868035
815
Landgraf I
95006
Simona
Ankora
04822699
20286
Karakoll
576
Angelique
8354