Line

Zita Hästak (SWB)

Zita Hästak (SWB)
04171504
Casanova Hästak
04133045
1359
Cosmeo
95299
Diana
Uva Hästak (SWB)
04131496
Toulouse
95365
Qlippa Hästak (SWB)
04093528

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2020 AI 1 1

Avkommor

Totalt 1 listade hästar