Line

Archipel

Archipel
04853689
Argentan Absatz
Worms
Weinbrise Wicht
Schutzinsel

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1994 1 4
1995 1 2

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1994 1
1995 1

Avkommor

Totalt 11 listade hästar