Line

Aloa

Aloa Fasolt Farnese
Konradine
Kilia Sherry Netherland xx
Corana

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Aloa Fasolt Farnese Faehnrich Fachmann
Fera
Annelies Loretto
Ilsabe
Konradine Heidefreund I
Callepute
Kilia Sherry Netherland xx Montaval xx
Ithaca xx
Corana Roman Ramzes x
Dorette
Optik Fanatiker
Koketterie