Collin WL (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2016

Regnr

04163195

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

752098100808819

UELN

752004041603195

Utländskt nummer

Ägare

Vilma Åhagen

Uppfödare

Walltorp Lantbruks AB

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex