Cover All K (SWB)

Kön

hingst

Födelseår

2016

Regnr

04162160

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

752098100770073

UELN

752004041602160

Utländskt nummer

Ägare

Knubbens Gård

Uppfödare

Knubbens Gård

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex