Line

York Hästak (SWB)

York Hästak (SWB)
04162022
1440
Dirco Hästak (SWB)
04963195
1005
Irco Mena
04823095
763
Castanja (77) (SWB)
04842197
19244
Thelma Hästak (SWB)
04121795
Heartbeat
04014182
1334
Hermine
04074197

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör
  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet: Låg
    ädel grov
    Låg
   • Kroppsform längd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet: Låg
    högställd lågställd
    Låg
   • Kroppens riktning
    Säkerhet: Låg
    uppförsbacke framvikt
    Låg
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Halsens position
    Säkerhet: Låg
    vertikal horisontell
    Låg
   • Halsens form
    Säkerhet: Låg
    välvd rak
    Låg
   • Manke
    Säkerhet: Låg
    hög låg
    Låg
   • Bogens position
    Säkerhet: Låg
    liggande brant
    Låg
   • Rygg
    Säkerhet: Låg
    rak svank
    Låg
   • Ländrygg
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Korsets lutning
    Säkerhet: Låg
    stupande rak
    Låg
   • Korsets längd
    Säkerhet: Låg
    långt kort
    Låg
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet: Låg
    bockbent sabelbent
    Låg
   • Framben
    Säkerhet: Låg
    intåad uttåad
    Låg
   • Framkotor
    Säkerhet: Låg
    upprätade veka
    Låg
   • Bakben
    Säkerhet: Låg
    krokhasig rakhasig
    Låg
   • Bakben
    Säkerhet: Låg
    hastrång hjulig
    Låg
   • Bakkotor
    Säkerhet: Låg
    upprätade veka
    Låg
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet: Låg
    nystar biljarderar
    Låg
   • Hovar
    Säkerhet: Låg
    stora små
    Låg
 • Gångarter
  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet: Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Steglängd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Energi
    Säkerhet: Låg
    överilad oengagerad
    Låg
   • Rörlighet
    Säkerhet: Låg
    rörlig låst
    Låg
   • Elasticitet
    Säkerhet: Låg
    elastisk oelastisk
    Låg
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet: Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Steglängd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Elasticitet
    Säkerhet: Låg
    elastisk oelastisk
    Låg
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet: Låg
    bogfri kort/låst
    Låg
   • Bakbenens position
    Säkerhet: Låg
    väl undersatt bakom sig
    Låg
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet: Låg
    aktiv inaktiv
    Låg
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet: Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Språnglängd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Aktion
    Säkerhet: Låg
    rund flack
    Låg
   • Elasticitet
    Säkerhet: Låg
    elastisk oelastisk
    Låg
   • Balans
    Säkerhet: Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet: Låg
    uppförsbacke framvikt
    Låg
  • Ridbarhet och allmänt intryck gångarter under ryttare
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning gångarter
    Säkerhet: Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja gångarter
    Säkerhet: Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg
   • Balans gångarter
    Säkerhet: Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
   • Bärighet gångarter
    Säkerhet: Låg
    bärig svag bärighet
    Låg
   • Lösgjordhet gångarter
    Säkerhet: Låg
    genomsläpplig stel/låst
    Låg
 • Hoppning
  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet: Låg
    kraftfullt svagt
    Låg
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet: Låg
    snabbt långsamt
    Låg
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet: Låg
    uppåt framåt
    Låg
   • Teknik framben
    Säkerhet: Låg
    böjda hängande
    Låg
   • Teknik rygg
    Säkerhet: Låg
    rundad sänkt
    Låg
   • Teknik bakben
    Säkerhet: Låg
    öppnar upp kniper
    Låg
   • Scope
    Säkerhet: Låg
    stort lite
    Låg
   • Elasticitet
    Säkerhet: Låg
    mjuk, elastisk stel
    Låg
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet: Låg
    överförsiktig oförsiktig
    Låg
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet: Låg
    säker osäker
    Låg
   • Balans
    Säkerhet: Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet: Låg
    snabb långsam
    Låg
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet: Låg
    fokuserad ofokuserad
    Låg
   • Beteende
    Säkerhet: Låg
    avspänd spänd
    Låg
  • Ridbarhet och allmänt intryck uppsutten hoppning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning hoppning
    Säkerhet: Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja hoppning
    Säkerhet: Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg