Line

Dolce Gabbana S (SWB)

Dolce Gabbana S (SWB)
04161386
Armani Code
04094332
1259
Armitage
95210
La Contessa
Acappella (SWB)
04011857
27335
Cardento
04925306
933
Aniara (SWB)
04922973
24463

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Dolce Gabbana S (SWB)
04161386
Armani Code
04094332
1259
Armitage
95210
Argentinus
95069
Argentan
Dorle
Farina Grannus
95016
Fatima
La Contessa Landfriese II Landadel
Vilane
Contessa Contender
Antca
Acappella (SWB)
04011857
27335
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
95003
Restelle
Aniara (SWB)
04922973
24463
Landprinz I
04868035
815
Landgraf I
95006
Simona
Ankora
04822699
20286
Karakoll
576
Angelique
8354