Line

Mae Verity (F. 2) (SWB)

Mae Verity (F. 2) (SWB)
04161223
Fürsten-Look
95424
Fürstenball
95412
Lady Diamond
Varenza (F. 2)
04123338
Jazz
95133
Vinaya (F. 2)

Värderande avelsindex

Chart?chs=550x300&cht=bvs&chco=00000010,cc0000,00cc00,00000010,580c12,0b6711&chf=bg,s,f0f4f9|c,lg,0,ffffff,0,f3a635,1&chxt=y,x&chxl=1:|typ|ben|skritt|trav|galopp|tmp+g|tek+h|tmp+h|dress|hopp&chxr=0,25,175&chg=5.0,5.0,2.0,2.0&chd=s:eeeeeeuvaa,aaaaaajiaa,neimimaaaa,aaaaaaaaeu,aaaaaaaaak,aaaaaaaaoa&chtt=indexprofil+mae+verity+(f
Typ
132
Indexet för Ridhästtyp baseras på medelvärdena av betygen för egenskaperna 'Typ' och 'Huvud-Hals-Bål' bedömda vid 3-årstest och kvalitetsbedömning.
Extremiteter
111
Indexet för Extremiteter, eller 'Ben' som det heter i indexprofilen, baseras på betygen för 'extremiteter och rörelsernas korrekthet' bedömda vid 3-årstest och kvalitetsbedömning.
Skritt
122
Indexet för Skritt baseras på betygen för 'skritt vid hand' bedömd vid 3-årstest och 'skritt under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Trav
131
Indexet för Trav baseras på betygen för 'trav vid hand' bedömd vid 3-årstest och 'trav under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Galopp
121
Indexet för Galopp baseras på betygen för 'galopp' (i frihet) bedömd vid 3-årstest och 'galopp under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament gångarter
130
Indexet för Temperament gångarter baseras på betyget för 'temperament och allmänt intryck, gångarter' bedömt vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Teknik hoppning
76
Indexet för Teknik hoppning baseras på betyget för ' Teknik och förmåga, hoppning' bedömt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament hoppning
79
Indexet för Temperament hoppning baseras på betyget för ' Temperament och allmänt intryck, hoppning' bedömt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Dressyr
136
Indexet för Dressyr baseras på tävlingsresultat i dressyr på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga gångartsbetyg och betyg för ridhästtyp från 3-årstest och kvalitetsbedömning eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Hoppning
75
Indexet för Hoppning baseras på tävlingsresultat i hoppning på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga hoppbetyg från 3-årstest och kvalitetsbedömning eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Mankhöjd
5.6
Indexet för Mankhöjd baseras på mankhöjd mätt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Mankhöjdsindex anges i cm som avvikelse från respektive köns medelvärde.
Säkerhet (tävling dressyr)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (tävling hoppning)
Låg
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest dressyr)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest hoppning)
Låg
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör
  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet: Låg
    ädel grov
    Låg
   • Kroppsform längd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet: Medel
    högställd lågställd
    Medel
   • Kroppens riktning
    Säkerhet: Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Halsens position
    Säkerhet: Medel
    vertikal horisontell
    Medel
   • Halsens form
    Säkerhet: Medel
    välvd rak
    Medel
   • Manke
    Säkerhet: Låg
    hög låg
    Låg
   • Bogens position
    Säkerhet: Medel
    liggande brant
    Medel
   • Rygg
    Säkerhet: Låg
    rak svank
    Låg
   • Ländrygg
    Säkerhet: Låg
    lång kort
    Låg
   • Korsets lutning
    Säkerhet: Låg
    stupande rak
    Låg
   • Korsets längd
    Säkerhet: Låg
    långt kort
    Låg
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet: Låg
    bockbent sabelbent
    Låg
   • Framben
    Säkerhet: Medel
    intåad uttåad
    Medel
   • Framkotor
    Säkerhet: Låg
    upprätade veka
    Låg
   • Bakben
    Säkerhet: Låg
    krokhasig rakhasig
    Låg
   • Bakben
    Säkerhet: Låg
    hastrång hjulig
    Låg
   • Bakkotor
    Säkerhet: Låg
    upprätade veka
    Låg
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet: Låg
    nystar biljarderar
    Låg
   • Hovar
    Säkerhet: Låg
    stora små
    Låg
 • Gångarter
  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet: Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Steglängd
    Säkerhet: Medel
    lång kort
    Medel
   • Energi
    Säkerhet: Låg
    överilad oengagerad
    Låg
   • Rörlighet
    Säkerhet: Medel
    rörlig låst
    Medel
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Steglängd
    Säkerhet: Medel
    lång kort
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet: Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet: Medel
    bogfri kort/låst
    Medel
   • Bakbenens position
    Säkerhet: Medel
    väl undersatt bakom sig
    Medel
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet: Medel
    aktiv inaktiv
    Medel
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet: Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Språnglängd
    Säkerhet: Medel
    lång kort
    Medel
   • Aktion
    Säkerhet: Medel
    rund flack
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet: Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
   • Balans
    Säkerhet: Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet: Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
 • Hoppning
  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet: Medel
    kraftfullt svagt
    Medel
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet: Låg
    snabbt långsamt
    Låg
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet: Medel
    uppåt framåt
    Medel
   • Teknik framben
    Säkerhet: Låg
    böjda hängande
    Låg
   • Teknik rygg
    Säkerhet: Medel
    rundad sänkt
    Medel
   • Teknik bakben
    Säkerhet: Låg
    öppnar upp kniper
    Låg
   • Scope
    Säkerhet: Medel
    stort litet
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet: Låg
    mjuk, elastisk stel
    Låg
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet: Låg
    överförsiktig oförsiktig
    Låg
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet: Låg
    säker osäker
    Låg
   • Balans
    Säkerhet: Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet: Låg
    snabb långsam
    Låg
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet: Låg
    fokuserad ofokuserad
    Låg
   • Beteende
    Säkerhet: Låg
    avspänd spänd
    Låg