Line

Zadante

Zadante
04044627
Lupicor-H
95190
Lux Z
95191
Jourdette S
Hadante Burggraaf
95241
Dadante

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Zadante
04044627
Lupicor-H
95190
Lux Z
95191
Lord Calando Lord
95003
Perra
Z-Apocalypte Ahorn Z
Sanntona
Jourdette S Pilot
95014
Pilatus
Gratia
Facordette S Cor de la Bryere
Zadette
Hadante Burggraaf
95241
Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Loanda Cor de la Bryere
Urbine
Dadante Le Mexico (SF) Mexico (SF)
Péche Melba (SF)
Pidante Pericles xx
Fidante