Line

Madame Chic

Madame Chic
04114024
Chacco's Son
9338
Chacco-Blue
95213
Lancley
Chaccadella
04074687
Centadel
Lanoubetta

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Madame Chic
04114024
Chacco's Son
9338
Chacco-Blue
95213
Chambertin Cambridge
Desiree VII
Contara Contender
Godahra II
Lancley Lancer III Landgraf I
95006
Inula
Pia Power N Pinocchio
Perle
Chaccadella
04074687
Centadel Cento
95296
Capitol I
Viola XI
London Landadel
Blacky
Lanoubetta Lando
95145
Lancier
04843701
987
Silvia (63)
Goloubet Baloubet du Rouet (SF)
95083
Goldprobe