Line

Xtasia Hästak (SWB)

Xtasia Hästak (SWB)
04152372
Quin I
04103888
1300
Verdi
95221
Valiska J
Her Vanilla Sky (SWB)
04032460
28279
Cardento
04925306
933
Dixie de Castile xx
01920928
24062

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning