Clayton

Kön

hingst

Födelseår

2010

Regnr

04104021

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

UELN

208333DW1004438

Utländskt nummer

208333DW1004438 DK DV

Ägare

Tony Tellné

Uppfödare

Gitte och Torben Seerup Skött

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex