Gisborne VDL (ex Gerko VDL)

Kön

hingst

Födelseår

2011

Regnr

04113826

Stbnr

1310

Färg

skimmel, född brun

Chipnummer

528210002716230

UELN

528003201110588

Utländskt nummer

528003201110588 Vb

Ägare

VDL Stud

Uppfödare

VDL Stud

WFFS

Ej bärare

Godkännandenivå

Premierad

Värderande avelsindex

Värderande avelsindex
Typ
Värde
Typ
106
Indexet för Ridhästtyp baseras på medelvärdena av betygen för egenskaperna 'Typ' och 'Huvud-Hals-Bål' bedömda vid unghästtest och ridhästtest.
Extremiteter
99
Indexet för Extremiteter, eller 'Ben' som det heter i indexprofilen, baseras på betygen för 'extremiteter och rörelsernas korrekthet' bedömda vid unghästtest och ridhästtest.
Skritt
102
Indexet för Skritt baseras på betygen för 'skritt vid hand' bedömd vid unghästtest och 'skritt under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Trav
106
Indexet för Trav baseras på betygen för 'trav vid hand' bedömd vid unghästtest och 'trav under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Galopp
112
Indexet för Galopp baseras på betygen för 'galopp' (i frihet) bedömd vid unghästtest och 'galopp under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament gångarter
108
Indexet för Temperament gångarter baseras på betyget för 'temperament och allmänt intryck, gångarter' bedömt vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Teknik hoppning
131
Indexet för Teknik hoppning baseras på betyget för ' Teknik och förmåga, hoppning' bedömt vid unghästtest och ridhästtest. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament hoppning
130
Indexet för Temperament hoppning baseras på betyget för ' Temperament och allmänt intryck, hoppning' bedömt vid unghästtest och ridhästtest. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Dressyr
106
Indexet för Dressyr baseras på tävlingsresultat i dressyr på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga gångartsbetyg och betyg för ridhästtyp från unghästtest och ridhästtest eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Hoppning
132
Indexet för Hoppning baseras på tävlingsresultat i hoppning på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga hoppbetyg från unghästtest och ridhästtest eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Mankhöjd
-0.1
Indexet för Mankhöjd baseras på mankhöjd mätt vid unghästtest och ridhästtest. Mankhöjdsindex anges i cm som avvikelse från respektive köns medelvärde.
Säkerhet (tävling dressyr)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (tävling hoppning)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest dressyr)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest hoppning)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör

  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet:Hög
    ädel grov
    Hög
   • Kroppsform längd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet:Medel
    högställd lågställd
    Medel
   • Kroppens riktning
    Säkerhet:Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Halsens position
    Säkerhet:Medel
    vertikal horisontell
    Medel
   • Halsens form
    Säkerhet:Hög
    välvd rak
    Hög
   • Manke
    Säkerhet:Medel
    hög låg
    Medel
   • Bogens position
    Säkerhet:Medel
    liggande brant
    Medel
   • Rygg
    Säkerhet:Medel
    rak svank
    Medel
   • Ländrygg
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Korsets lutning
    Säkerhet:Medel
    stupande rak
    Medel
   • Korsets längd
    Säkerhet:Medel
    långt kort
    Medel
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet:Medel
    bockbent sabelbent
    Medel
   • Framben
    Säkerhet:Medel
    intåad uttåad
    Medel
   • Framkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    krokhasig rakhasig
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    hastrång hjulig
    Medel
   • Bakkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet:Medel
    nystar biljarderar
    Medel
   • Hovar
    Säkerhet:Medel
    stora små
    Medel
 • Gångarter

  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Energi
    Säkerhet:Låg
    överilad oengagerad
    Låg
   • Rörlighet
    Säkerhet:Medel
    rörlig låst
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Låg
    elastisk oelastisk
    Låg
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Låg
    taktmässig oregelbunden
    Låg
   • Steglängd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Hög
    elastisk oelastisk
    Hög
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet:Hög
    bogfri kort/låst
    Hög
   • Bakbenens position
    Säkerhet:Medel
    väl undersatt bakom sig
    Medel
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet:Medel
    aktiv inaktiv
    Medel
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Språnglängd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Aktion
    Säkerhet:Medel
    rund flack
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet:Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
  • Ridbarhet och allmänt intryck gångarter under ryttare
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning gångarter
    Säkerhet:Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja gångarter
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg
   • Balans gångarter
    Säkerhet:Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
   • Bärighet gångarter
    Säkerhet:Låg
    bärig svag bärighet
    Låg
   • Lösgjordhet gångarter
    Säkerhet:Låg
    genomsläpplig stel/låst
    Låg
 • Hoppning

  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet:Medel
    kraftfullt svagt
    Medel
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet:Medel
    snabbt långsamt
    Medel
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet:Medel
    uppåt framåt
    Medel
   • Teknik framben
    Säkerhet:Medel
    böjda hängande
    Medel
   • Teknik rygg
    Säkerhet:Medel
    rundad sänkt
    Medel
   • Teknik bakben
    Säkerhet:Medel
    öppnar upp kniper
    Medel
   • Scope
    Säkerhet:Hög
    stort lite
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    mjuk, elastisk stel
    Medel
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet:Medel
    överförsiktig oförsiktig
    Medel
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet:Medel
    säker osäker
    Medel
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet:Medel
    snabb långsam
    Medel
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet:Medel
    fokuserad ofokuserad
    Medel
   • Beteende
    Säkerhet:Medel
    avspänd spänd
    Medel
  • Ridbarhet och allmänt intryck uppsutten hoppning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning hoppning
    Säkerhet:Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja hoppning
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg