Line

Sonette (77)

Sonette (77)
6551
Sorrento
231
Largo
144
Jenny (F. 6)
2472
Janetta (77)
3646
Janus
117
Cylvia (77)
2495

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Sonette (77)
6551
Sorrento
231
Largo
144
Groom Boston
Printa
1878
Aina
2044
Attino
Lojala
1240
Jenny (F. 6)
2472
Eros Attino
Tasmania (18)
1293
Sileene (F. 6)
1804
Sileen
odöpt
Janetta (77)
3646
Janus
117
Hampelmann xx Dolomit xx
Heil Dir Licht xx
Sabibeza
2223
Cylvia (77)
2495
Cyrus Tribun
Donna (5)
1403
Loretta (77) Cygnus
odöpt