Line

Colibri CC

Colibri CC
04132843
Cormint
9080
Calido I
95117
Ilona XV
Perle IX Caretino
95070
Erle VI

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Colibri CC
04132843
Cormint
9080
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Ilona XV Carthago Capitol I
Perra
Silvia Lord
95003
Mamba
Perle IX Caretino
95070
Caletto II Cor de la Bryere
Deka
Isidor Metellus
Corbala
Erle VI Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Wanda Romino
Partane