Line

Sunrise

Sunrise
6270
Daladier xx Temible xx
Ménassier xx
Vilma
2551
Umberto
Odöpt

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Sunrise
6270
Daladier xx Temible xx Durbar xx
Dagora xx
Ménassier xx Catmint xx
Madame M xx
Vilma
2551
Umberto Alderman I
Caina (Han.)
Odöpt Warius Warren Hastings xx
Hermelina (11)
93