Line

A Contero (SWB)

A Contero (SWB)
04141293
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Golden Queen
Cavatina (42) (SWB)
04031002
28805
Cortez
679
Carisma (42) (SWB)
04931412
25150

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
A Contero (SWB)
04141293
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Golden Queen Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Tel Aviv Calypso II
Froenchen
Cavatina (42) (SWB)
04031002
28805
Cortez
679
Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Ohlala Ronald
Inis 2
Carisma (42) (SWB)
04931412
25150
Leuthen I
04838013
825
Landgraf I
95006
Fascha
Cornelia (42)
18107
Brabant
448
Alfa (42)
9575