Line

Cartier

Cartier
04103967
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Orline Caretino
95070
Zerline

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Cartier
04103967
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano Corporal
Retina
Folia Maximus
620
Vase
B-Estelle Lord
95003
Ladykiller xx
Viola
Restelle Sacramento Song xx
Estelle
Orline Caretino
95070
Caletto II Cor de la Bryere
Deka
Isidor Metellus
Corbala
Zerline Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Dinant Akkord
Gangsterin