Line

Spitfire (46)

Spitfire (46)
5979
Lucifer
153
Dante (gammal)
Gullan (11)
2483
Bojan (46)
3468
Boston
Maggie

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Spitfire (46)
5979
Lucifer
153
Dante (gammal)
Gullan (11)
2483
Baltimore
Nora (11)
2141
Nabob
Bojan (46)
3468
Boston Tribun Alcantara
Lorbunda (Han.)
Carmen
Maggie Guido