Line

Spitfire (46)

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Spitfire (46)
5979
Lucifer
153
Dante    
 
   
 
Gullan
2483
Baltimore  
 
Nora
2141
Nabob
 
Bojan (46)
3468
Boston Tribun Alcantara
Lorbunda (Han.)
Carmen  
 
Maggie Guido