Line

Spitfire (46)

Spitfire (46)
5979
Lucifer
153
Dante
Gullan (11)
2483
Bojan (46)
3468
Boston
Maggie (46)

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Spitfire (46)
5979
Lucifer
153
Dante Schwabliso Schwabenblock
Averna
Zaida (1)
1859
Zeus
Aida (1)
Gullan (11)
2483
Baltimore Amiral
Wandora (5)
662
Nora (11)
2141
Nabob
Camelia (11)
361
Bojan (46)
3468
Boston Tribun Alcantara
Lorbunda (Han.)
Carmen
Maggie (46) Guidon