Fürst Super Nova

Kön

sto

Födelseår

2011

Regnr

04113746

Stbnr

Färg

fux

Chipnummer

276098102800911

UELN

276433331636511

Utländskt nummer

DE433331636511

Ägare

Ingela Thunström

Uppfödare

Helene K. och Anders Johansson

WFFS

Ej testad

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex