Giuliano B

Kön

hingst

Födelseår

2011

Regnr

04113738

Stbnr

Färg

mörkbrun

Chipnummer

528210002640619

UELN

528003201104088

Utländskt nummer

528003201104088 Vb

Ägare

Karin Persson

Uppfödare

V.J.M. van Beek

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex