Line

Alpen Klee

Alpen Klee
5896
Milex
164
Tröste Dich
Akleja
Alprosen
3233
Printonan Boy xx
Alpennelke
1941

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Alpen Klee
5896
Milex
164
Tröste Dich Polarfischer
Akleja Gaukler xx Signor xx
Alprosen
3233
Printonan Boy xx Printonan xx Sainfoin xx
Tannstickor xx
The Merry Widow xx
Alpennelke
1941
Alpenstrauss II Alderman I