Line

Lussi (13)

Lussi (13)
5886
Almjunge
336
Almfreund I
Flügelfolge
Luxina (13)
3623
Lux
154
Allegori (13)
2082

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Lussi (13)
5886
Almjunge
336
Almfreund I
Flügelfolge Flügelmann I
Luxina (13)
3623
Lux
154
Veronese Veronicus
Amethyst
Adelfina
1861
Attino
Irwa
1358
Allegori (13)
2082
Algot Alcantara I
Centa (13)
776
Cyrano
Ulla (13)
121