Line

Soressa (43)

Soressa (43)
5833
Sorrento
231
Largo
144
Jenny (F. 6)
2472
Branta (43)
2494
Brand
Lona (43)
2047

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Soressa (43)
5833
Sorrento
231
Largo
144
Groom Boston
Printa
1878
Aina
2044
Attino
Lojala
1240
Jenny (F. 6)
2472
Eros Attino
Tasmania (18)
1293
Sileene (F. 6)
1804
Sileen
odöpt
Branta (43)
2494
Brand Parsee xx
Lona (43)
2047
Faveur
Juta (43)
1095