Line

Katja

Katja
5532
Tagetes
234
Lage
142
Erbse (34)
2907

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Katja
5532
Tagetes
234
Lage
142
Ruster Caruso
Ella (F. 2)
2213
Schwabliso
Spinda (F. 2)
1866
Erbse (34)
2907
Humanist Tautropfen
Halbe
Erbfrau (34)
1695
Erbfeind x