Line

Catja (F. 3)

Catja (F. 3)
5420
Tagetes
234
Lage
142
Erbse (34)
2907
Carin (F. 3)
3822
Hubertus
Cenora (F. 3)
3144

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Catja (F. 3)
5420
Tagetes
234
Lage
142
Ruster Caruso
Ella (F. 2)
2213
Schwabliso
Spinda (F. 2)
1866
Erbse (34)
2907
Humanist Tautropfen
Halbe
Erbfrau (34)
1695
Erbfeind x
Carin (F. 3)
3822
Hubertus Umberto Alderman I
Caina (Han.)
Irwa
1358
Irmino xx
Nanna
883
Cenora (F. 3)
3144
Indigo
106
Alkoven I
Gakenda (F. 4)
2218
Calnalla (F. 3)
1863
Camoens