Line

Rosita (6)

Rosita (6)
5026
Tuxen
245
Lux
154
Wandora (5)
2696
Elvi (6)
2984
Effendi
Ulla (6)
2324

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Rosita (6)
5026
Tuxen
245
Lux
154
Veronese Veronicus
Amethyst
Adelfina
1861
Attino
Irwa
1358
Wandora (5)
2696
Schotte Schottland
Schweidnitz
Elvi (6)
2984
Effendi Sixtus Isaak
Flinke
Finesse
1685
Faveur
Rosina
Ulla (6)
2324
Utrecht
Irvisch (6)
1360
Irmino xx
Gretchen (6)