Line

Fenitza (3)

Fenitza (3)
4647
Niger
177
Eros
Amora (36)
2413
Fendy (3)
2748
Florett
Fanny (3)
1781

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Fenitza (3)
4647
Niger
177
Eros Attino Fechtmeister
Attina
Tasmania (18)
1293
Corvettino (Trak.)
Tugendfreude (18)
642
Amora (36)
2413
Dekorum Desmond (Han.)
Corridone
Amuratha (36)
2126
Amos
Odöpt
Fendy (3)
2748
Florett Time Honoured xx John o'Gaunt xx
Golden Hope xx
Sileene (F. 6)
1804
Sileen
odöpt
Fanny (3)
1781
Zeus
Freja (3)
610
Jagellon
Olga (3)