Sezuan

Kön

hingst

Födelseår

2009

Regnr

Stbnr

Färg

Chipnummer

UELN

208333DW0903982

Utländskt nummer

DVH 1110

Ägare

Uppfödare

WFFS

Ej bärare

Godkännandenivå

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör

  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet:Medel
    ädel grov
    Medel
   • Kroppsform längd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet:Medel
    högställd lågställd
    Medel
   • Kroppens riktning
    Säkerhet:Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Halsens position
    Säkerhet:Medel
    vertikal horisontell
    Medel
   • Halsens form
    Säkerhet:Medel
    välvd rak
    Medel
   • Manke
    Säkerhet:Medel
    hög låg
    Medel
   • Bogens position
    Säkerhet:Medel
    liggande brant
    Medel
   • Rygg
    Säkerhet:Medel
    rak svank
    Medel
   • Ländrygg
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Korsets lutning
    Säkerhet:Medel
    stupande rak
    Medel
   • Korsets längd
    Säkerhet:Medel
    långt kort
    Medel
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet:Medel
    bockbent sabelbent
    Medel
   • Framben
    Säkerhet:Medel
    intåad uttåad
    Medel
   • Framkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    krokhasig rakhasig
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    hastrång hjulig
    Medel
   • Bakkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet:Medel
    nystar biljarderar
    Medel
   • Hovar
    Säkerhet:Medel
    stora små
    Medel
 • Gångarter

  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Energi
    Säkerhet:Medel
    överilad oengagerad
    Medel
   • Rörlighet
    Säkerhet:Medel
    rörlig låst
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet:Medel
    bogfri kort/låst
    Medel
   • Bakbenens position
    Säkerhet:Medel
    väl undersatt bakom sig
    Medel
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet:Medel
    aktiv inaktiv
    Medel
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Språnglängd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Aktion
    Säkerhet:Medel
    rund flack
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet:Medel
    uppförsbacke framvikt
    Medel
  • Ridbarhet och allmänt intryck gångarter under ryttare
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning gångarter
    Säkerhet:Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja gångarter
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg
   • Balans gångarter
    Säkerhet:Låg
    balanserad obalanserad
    Låg
   • Bärighet gångarter
    Säkerhet:Låg
    bärig svag bärighet
    Låg
   • Lösgjordhet gångarter
    Säkerhet:Låg
    genomsläpplig stel/låst
    Låg
 • Hoppning

  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet:Medel
    kraftfullt svagt
    Medel
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet:Medel
    snabbt långsamt
    Medel
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet:Medel
    uppåt framåt
    Medel
   • Teknik framben
    Säkerhet:Medel
    böjda hängande
    Medel
   • Teknik rygg
    Säkerhet:Medel
    rundad sänkt
    Medel
   • Teknik bakben
    Säkerhet:Medel
    öppnar upp kniper
    Medel
   • Scope
    Säkerhet:Medel
    stort lite
    Medel
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    mjuk, elastisk stel
    Medel
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet:Medel
    överförsiktig oförsiktig
    Medel
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet:Medel
    säker osäker
    Medel
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet:Medel
    snabb långsam
    Medel
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet:Medel
    fokuserad ofokuserad
    Medel
   • Beteende
    Säkerhet:Medel
    avspänd spänd
    Medel
  • Ridbarhet och allmänt intryck uppsutten hoppning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning hoppning
    Säkerhet:Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja hoppning
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg