Line

Calido I

Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 21 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 13 0
Antal avkommor (tävling totalt) 77 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 72 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 18 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 1 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1995 2 22
1996 5 32
1997 1 21
1999 1 7
2003 1 7
2005 5 9
2006 9 14
2007 14 17
2008 20 21
2009 12 9
2010 13 9
2011 2 4
2012 1 2
2013 1 3
2014 1 1

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1995 2
1996 4 1
1997 1
1999 1
2003 1
2005 5
2006 9
2007 14
2008 6 14
2009 1 11
2010 1 9 3
2011 2
2012 1
2013 1
2014 1

Avkommor

Totalt 224 listade hästar