Line

Shamrock I

Shamrock I Canturo Cantus
Fara
Herzdame II Calato
Verina

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Shamrock I Canturo Cantus Caletto I
95015
Cor de la Bryere
Deka
Monoline Roman
Usa
Fara Calando I Cor de la Bryere
Furgund
Ulara II Landego
Lara
Herzdame II Calato Capitol I Capitano
Folia
Vanessa III Landgraf I
95006
Renaissance
Verina Caletto II Cor de la Bryere
Deka
Gera Marlon xx
Staffel