Line

Umbrella I

Umbrella I
04044592
Cardino Carthago
Alaska II
Mira XI Corrado I
95073
Zylla

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Umbrella I
04044592
Cardino Carthago Capitol I Capitano
Folia
Perra Calando I
Kerrin
Alaska II Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Ibiza Napoleon
Dorid
Mira XI Corrado I
95073
Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Soleil Capitol I
Kuerette
Zylla Fantus Farnese
Reizvolle
Muta Thuswin xx
Cetta