Line

Fiorentina (SWB)

Fiorentina (SWB)
04121217
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Greacie (SWB)
04053827
Etrusco
04983711
1050
Greta (SWB)
04011681

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Fiorentina (SWB)
04121217
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Cortez
679
Cor de la Bryere
Ohlala
Zolé (32)
04811023
15014
Utrillo
432
Gavott (32)
13095
Greacie (SWB)
04053827
Etrusco
04983711
1050
Escudo I
95157
Espri
95078
Athene
Gandria Genever
Gondola
Greta (SWB)
04011681
Marwin
04925218
942
Maurice
Apolda
Gremelina
04836204
Emilasko
584
Grey Sofi