Line

Starlet Hästak (9) (SWB)

Starlet Hästak (9) (SWB)
04112596
Cosmeo
95299
Contender
Edda
Osaka Hästak (9) (SWB)
04074101
Carmargue
95225
Diamore Hästak (9) (SWB)
04905249
21867

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2014 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 1 listade hästar