Line

Ibamena Gii

Ibamena Gii
04088235
Irco Miro Gii Irco Mena
04823095
763
Mira Polo G
04846167
Balirca Gii
04984154
Baloubet du Rouet (SF)
95083
Mirca G
04803680

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Ibamena Gii
04088235
Irco Miro Gii Irco Mena
04823095
763
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Ballymena Park
12532
Menelek xx
Ballywalter
Mira Polo G
04846167
Raldo Polo Marco Polo
Beatrix
Mirca G
04803680
Irco Marco
662
Ballymena Park
12532
Balirca Gii
04984154
Baloubet du Rouet (SF)
95083
Galoubet A (SF) Alme Z
Viti (fr. trav.)
Mesange du Rouet (SF) Starter (SF)
Badine (SF)
Mirca G
04803680
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Ballymena Park
12532
Menelek xx
Ballywalter