Line

Casilius

Casilius
04064232
1249
Casall
95410
Caretino
95070
Kira XVII
Marina Cambridge
Fair Lady

Bruksprovet 2012

Mankhöjd
Skenben
Exteriör
Typ
Huvud, hals och bål
Ben
Skritt
Trav

Omdöme exteriör
Ädel, långlinjerad och elegant. Uttrycksfullt huvud, lång välformad hals med naturlig resning, markerad manke. Liggande bog, långt musklat sluttande kors. Korta upprättade och oelastiska kotor, obetydligt tåvid. Traven är taktmässig och lätt med väl undersatta bakben. Skritten är ren, taktmässig och avspänd med normal steglängd.

Härstamning
Modern Marina XI är stambokförd i Holsteins huvudstambok och har lämnat ytterligare en godkänd son.

Värdebokstav
Till och med år